foto Juan Francisco Sanchez Royo
JUAN FRANCISCO SANCHEZ ROYO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: FÍSICA APLICADA
Departament: Física Aplicada i Electromagnetisme
Edf. de Investigación (Despacho 0.12, planta baja) Dpto. Física Aplicada y Electromagnetismo (ICMUV) c/ Dr. Moliner 50, 46100 Burjassot, Valencia (España)
(9635) 44556
96 35 43146 (F)
Biografia

Està integrat en la unitat d'investigació de Materials i Dispositius Optoelectrònics (UMDO, www.uv.es/umdo) i és responsable de la línia d'investigació de materials bidimensionals (www.uv.es/lowdim) en l'Institut de Ciència de Materials (ICMUV) de la Universitat de València, Espanya. Es Va llicenciar i va doctorar en Física per la Universitat de València en 1992 i 1998, respectivament. Durant el seu doctorat, va realitzar dues estades d'investigació en l'Institut Hahn-Meitner de Berlín (Alemanya). Després d'una estada postdoctoral (1999-2001) en la línia de llum franc-espanyola en el Sincrotró LURE (França), va començar una línia d'investigació dedicada a la caracterització electrònica de materials per fotoemissió (UPS i *XPS) en la Universitat de València que manté activa actualment. L'any 2002, va obtindre una plaça de Professor Titular d'Universitat en el Departament de Física Aplicada de la Universitat de València. Durant aquest període, ha realitzat diverses estades d'investigació en el Sincrotró SOLEIL (França), en la Universitat de Califòrnia-*Berkeley (els EUA) I en la Heriot-Watt University (Regne Unit). Actualment, és Catedràtic d'Universitat en el Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme. La seua línia d'investigació actual inclou l'estudi de les propietats de materials bidimensionals (semiconductors, aïllants topològics i grafé), caracterització optoelectrònica i electrònica de materials de baixa dimensió i la preparació i caracterització de dispositius optoelectrònics basats en materials bidimensionals. Des de Setembre 2023, és Director del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum