foto Jose Garcia Martinez
JOSE GARCIA MARTINEZ
PDI Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: GENÈTICA
Departament: Genètica
Edificio B de Biología, 5ª planta
96 3543402
43402 (I)
Asignatures impartides i modalitats docents
33047 - GenèticaPràctiques
33048 - Mètodes moleculars en biologiaLaboratori
33183 - Tecnologies d'anàlisi molecular integradaTeoria
33200 - Treball fi de grau en biotecnologiaTreball fi d'estudis
34191 - BiologiaTeoria
42709 - Tècniques òmiques per a l'obtenció massiva de dadesTeoria
43458 - Tecnologies òmiquesAula Informàtica, Uns altres, Pràctiques, Teoria
44695 - Tecnologies òmiquesTeoria
44703 - Treball fin de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:30. 2.12.P5.037 (FAC. BIOLOGIA, EDIFICI B, 5ª PLANTA)
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 12:30. 2.12.P5.037 (FAC. BIOLOGIA, EDIFICI B, 5ª PLANTA)
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 13:30. 2.12.P5.037 (FAC. BIOLOGIA, EDIFICI B, 5ª PLANTA)
Segon quadrimestre
Dijous de 12:00 a 13:30. 2.12.P5.037 (FAC. BIOLOGIA, EDIFICI B, 5ª PLANTA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València