foto Javier Guardiola Garcia
JAVIER GUARDIOLA GARCIA
PDI Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9616) 25232
Asignatures impartides i modalitats docents
35069 - Política criminalTeòric-Pràctic
35094 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
46435 - Fonts d'informació i avaluació de polítiques públiquesTeoria, Tutories
46436 - Evolució de la delinqüència i criminologia evolutivaTeoria, Tutories
46441 - Iniciació a la investigació criminològicaPrácticum
46442 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:30. DESPACHO 4B03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València