foto Javier Guardiola Garcia
JAVIER GUARDIOLA GARCIA
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9616) 25232