foto Javier Guardiola Garcia
JAVIER GUARDIOLA GARCIA
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DRET PENAL
Departament: Dret Penal
(9616) 25232
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 14:00. DESPATX 4B03 (FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 14:00. DESPATX 4B03 (FACULTAT DE DRET - EDIFICI DEPARTAMENTAL)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València