foto Juan Gutierrez Aguado
JUAN GUTIERREZ AGUADO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Departamento de Informática (ETSE) Avda. de la Universitat, s/n 46100 Burjassot (Valencia) Bloque 2, piso 3 despacho 2.3.13
(9635) 43060
Biografia

Llicenciat Física (especialitat en Electricitat, Electrònica i Informàtica) i Doctor en Enginyeria Informàtica.

Director del Màster Oficial en Tecnologies Web, Computació en Núvol i Aplicacions Mòbils.

Recerca en Computació en el Núvol (seguiment, adaptació de la infraestructura, nous serveis i noves arquitectures per a la implantació de la infraestructura, etc.), i anteriorment a la aplicació de la de models de resposta de visió humana al Processament d'Imatge i Vídeo.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:30 a 13:30. DESPACHO 2.3.13 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València