foto Francisco Javier Jimenez Fortea
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ FORTEA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET PROCESSAL
Departament: Dret Administratiu i Processal
Universitat de València Facultad de Derecho Avda. de los Naranjos s/n Valencia-46022 España
(9638) 28704
Biografia

Javier Jiménez és actualment Professor Titular de Dret Processal de la Universitat de València (Espanya). Es va graduar en esta Universitat i, posteriorment, l'any 1998 es va doctorar en la mateixa i va obtindre el Premi Extraordinari de Doctorat en 2000. També ha disfrutat de diverses beques d'estudi, entre elles del Ministeri d'Educació austríac per a estudiar en la Universitat de Viena, i altres per a realitzar estades d'investigació en les universitats de Milà (Itàlia) i Mainz (Alemanya).

És autor únic del llibre El recurs de cassació per a la unificació de doctrina en el procés laboral (1999) i ha participat en altres quinze, entre els que destaquen: Cap a una justícia internacional (2000); Tutela dels consumidors i usuaris en la Llei d'Enjudiciament Civil -del qual es van fer dos edicions (2002 i 2003)-; Diversitat Cultural: Conflicte i Dret (2006); Segrest de menors en l'àmbit familiar (2008); L'espai europeu de llibertat, seguretat i justícia (2009); Estat de Dret i drets fonamentals en la lluita contra el terrorisme (2011); El sistema jurisdiccional de la Unió Europea (2013); Competència, reconeixement i execució de resolucions estrangeres en la Unió Europea (2016). A més, ha publicat vint articles en revistes jurídiques espanyoles i estrangeres sobre temes relacionats amb el procés laboral, civil i penal. Així mateix, ha impartit múltiples conferències i participat en taules redones sobre el Tribunal Penal Internacional, la tutela dels consumidors, la protecció judicial internacional dels drets humans o el procés penal de menors i ha participat en deu projectes d'investigació finançats pel Ministeri d'Educació i Ciència, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana o la Unió Europea, en els que s'han abordat de forma interdisciplinària matèries tan diverses com la protecció del disseny industrial, les ADRs (Alternative Dispute Resolutions), i, últimament, la cooperació judicial i el reconeixement de resolucions en el marc de la Unió Europea. Ha dirigit, a més, diversos treballs d'investigació, treballs fi de màster i tesis doctorals, i format part de tribunals d'oposicions a l'Administració de Justícia.

En la seua activitat docent, a banda de donar les assignatures pròpies de la seua disciplina, abans en la llicenciatura i ara en el Grau, ha impartit classe en els màsters de "Dret, Empresa i Justícia", "Estudis internacionals i de la UE", "Dret i violència de gènere" i en el de la "Advocacia". Des de 2012 està desenrotllant un projecte d'innovació educativa amb la col·laboració de l'ICAV i de diversos magistrats, consistent en l'aprenentatge a través de la metodologia del cas i desenrotllant simulacions de processos (moot court); metodologia que ja s'ha plasmat en l'assignatura de Pràctica professional I del màster en Advocacia. Així mateix, destacar la seua docència sobre la metodologia investigadora en Dret en diversos cursos de doctorat i la seua participació en els programes de la Nau Gran i Unisocietat. En 2016 va ser guardonat amb el Premi a l'Excel·lència docent, que atorguen la Fundació ADEIT i la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana.

Finalment, ha sigut membre del Claustre de la Universitat de València, de diverses comissions acadèmiques i ha ostentat distints càrrecs acadèmics, com el de secretari i, posteriorment, director del Departament de Dret Administratiu i Processal. És membre electe de la Junta de la Facultat de Dret des de l'any 2000.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. DESPACHO 3C08
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. DESPACHO 3C08
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs