foto Juan Blas Climent Vidal
JUAN BLAS CLIMENT VIDAL
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: LÒGICA I FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA
Departament: Filosofia
(9639) 83708
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. ÀREA DE LÒGICA- DESPATX 709
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. ÀREA DE LÒGICA- DESPATX 709
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València