foto Jose Landete Casas
JOSE LANDETE CASAS
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
Departament: Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat
Departamento de Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado Edificio Departamental Occidental - Despacho 4D02 Avenida de los Naranjos, s/n 46022 - Valencia (España)
(9616) 25325
961625325 (T)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 12:30 a 14:00. 4D02
Anual
Dilluns de 16:00 a 17:30. 4D02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs