foto Jose Luis Gomez Amo
JOSE LUIS GOMEZ AMO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FÍSICA DE LA TERRA
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica