foto Juan de Mata Domingo Esteve
JUAN DE MATA DOMINGO ESTEVE
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Cap de Seccio-Servei
Cap d'Iniciatives Responsable de la Col.leccio Museografica Permanent de Tecn. de la Inform i la Com
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Dpto. de Informática, Escuela de Ingenierías Avda. de la Universidad, s/n. 46100-Burjasot (SPAIN)
(9635) 43572
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:00. DESPACHO 1.3.32 ETSE
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:00. DESPACHO 1.3.32 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València