foto Juan Francisco Merino Torres
JUAN FRANCISCO MERINO TORRES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MEDICINA
Departament: Medicina
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Divendres de 10:00 a 12:00. PRÈVIA PETICIÓ DE CITA JUAN.MERINO@UV.ES DEPARTAMENT DE MEDICINA PLANTA 1E
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València