foto Jorge Manuel Rodriguez Almenar
JORGE MANUEL RODRIGUEZ ALMENAR
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
21544
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:30. DESPATX 2.D02
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 14:30. DESPATX 2.D02
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:30. DESPATX 2.D02
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 14:30. DESPATX 2.D02
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.