foto Jose Antonio Manuel Navarro
JOSE ANTONIO MANUEL NAVARRO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9638) 28193
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dimarts de 14:00 a 17:00. 1D07.
Segon quadrimestre
Dilluns de 16:00 a 19:00. 1D07.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València