foto Josep Antoni Bermudez i Roses
JOSEP ANTONI BERMUDEZ I ROSES
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: FILOSOFIA
Departament: Filosofia
(9639) 83750
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 19:00 a 21:00. ÀREA FILOSOFIA - DESPATX F21
Segon quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 19:00. ÀREA FILOSOFIA - DESPATX F21
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València