foto Jose David Badia Valiente
JOSE DAVID BADIA VALIENTE
PDI Ajudant Doctor/A
Despatx 4.3.5 Departament d' Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d' Enginyeria Universitat de València Av de la universitat, s/n, 46100, Burjassot, València, Spain
44319
Asignatures impartides i modalitats docents
33986 - Gestió de qualitatTeoria, Tutories
34002 - Treball fi de grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsTreball fi d'estudis
34755 - Bases de l'enginyeria química ILaboratori
34765 - Experimentació en enginyeria química IIILaboratori
34770 - Organització i gestió de la produccióPràctiques, Teoria
34781 - Projecte fi de grau en Enginyeria QuímicaTreball fi d'estudis
34925 - Ciència dels materialsPràctiques, Teoria
40539 - Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a les especialitats de tecnologia i processos industrialsTeòric-Pràctic
44429 - Gestió integral de la qualitat, de la seguretat i de la innovacióSeminaris, Pràctiques, Teoria
44438 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dilluns de 12:00 a 14:00. ETSE – 4.3.5
Anual
Dilluns de 15:00 a 16:00. ETSE – 4.3.5
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Projectes