foto Francisco Jodar Rico
FRANCISCO JODAR RICO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
(9638) 64589
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. FILOSOFIA - D07 - 963864589
Segon quadrimestre
Dimarts de 17:30 a 18:30. MAGISTERI - D2.15 - 961625135
Segon quadrimestre
Dijous de 16:00 a 18:00. MAGISTERI - D2.15 - 961625135
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València