foto Josep V. Garcia Raffi
JOSEP V. GARCIA RAFFI
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
(9638) 64301
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 13:00 a 16:00. EP 13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València