foto Jose Antonio Garcia Saez
JOSE ANTONIO GARCIA SAEZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Secretari/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: FILOSOFIA DEL DRET
Departament: Filosofia del Dret i Política
(9638) 28585
Biografia

Jose Antonio García Sáez és professor contractat doctor al Departament de Filosofia del Dret y Política de la Universitat de València. També és membre de l´Institut de Drets Humans i de la Clínica Jurídica per la Justícia Social a la mateixa universitat. Forma part del Consell de redacció de la revista Anuario de Filosofía del Derecho. És investigador principal del projecte europeu EDUCAP (Multiplying Educational Capacities to Combat Sexual Violence Against Children).

Va realitzar la seua tesi doctoral sota la direcció de la professora Cristina García Pascual (2009-2014) comptant amb una beca FPU del Ministeri d´Educació. Va obtindre el premi Luis Díez del Corral 2014 para Tesis Doctorales en Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Teoría Política Normativa y Filosofía Política atorgat pel Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Ha sigut professor a temps complet a la Universidad Autónoma de Coahuila, México, on va dirigir el Centro de Litigación Estratégica y va coordinar diverses clíniques de drets humans (2015-2016). També ha sigut professor a l´Àrea de Filosofia del Dret de la Universidad Autónoma de Madrid (2017-2018).

Les seues principals líneas d´investigació són la filosofia del dret internacional, la història de les relacions internacionals, els problemes relatius a la protecció dels drets humans al context de la globalització i l´educació jurídica.

Les seues publicacions poden consultar-se en:

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:00. DESPACHO 4E12
Segon quadrimestre
Divendres de 12:30 a 14:00. DESPACHO 4E12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes