foto Jose Ignacio Panach Navarrete
JOSE IGNACIO PANACH NAVARRETE
PDI-Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
Av. De la Universidad S/N, 46100, Burjassot (Valencia)
(9635) 43741
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:30. DESPACHO 1.2.15 ETSE
Primer quadrimestre
Dimarts de 17:00 a 18:30. DESPACHO 1.2.15 ETSE
Segon quadrimestre
Dimecres de 14:30 a 17:30. DESPACHO 1.2.15 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs