foto Juan Electo Onrubia Fuertes
JUAN ELECTO ONRUBIA FUERTES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TERMODINAMICA
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
(9635) 43116
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 08:00 a 10:00. DESPACHO 3311. FAC.FÍSICA BLOQUE C
Anual
Dimecres de 08:00 a 09:00. DESPACHO 3311. FAC.FÍSICA BLOQUE C
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València