foto Jorge Antonio Climent Gallart
JORGE ANTONIO CLIMENT GALLART
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET INT. PÚB. I RELACIONS INTERNAC.
Departament: Dret Internacional 'Adolfo Miaja de la Muela'
(9616) 25227
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:30. DESPACHO 3B12
Primer quadrimestre
Dijous de 16:30 a 17:30. DESPACHO 3B12
Segon quadrimestre
Divendres de 12:30 a 13:30. DESPACHO 3B12
Segon quadrimestre
Divendres de 17:30 a 19:30. DESPACHO 3B12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València