foto Josep Ramon Segarra Estarelles
JOSEP RAMON SEGARRA ESTARELLES
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials