foto Jose Manuel P. Souto Gonzalez
JOSE MANUEL P. SOUTO GONZALEZ
PDI Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
Asignatures impartides i modalitats docents
40518 - Aprenentatge i ensenyament de la geografia i la històriaTeòric-Pràctic
40562 - Pràcticum: Especialitat de geografia i històriaPrácticum
42256 - Treball fi de màster: Especialitat de geografia i històriaTreball fi d'estudis
43489 - Investigació en didàctica de les cc. socials: geografiaTeoria
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.