foto Jose Eduardo Tronch Garcia de los Rios
JOSE EDUARDO TRONCH GARCIA DE LOS RIOS
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
25516
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 10:30 a 13:30. 4D12
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. 4D12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València