foto Jose Tomas Vendrell Chirivella
JOSE TOMAS VENDRELL CHIRIVELLA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
(9638) 64792
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 14:00 a 15:00. DESPATX 202
Primer quadrimestre
Dijous de 18:00 a 19:30. DESPATX 202
Segon quadrimestre
Dilluns de 15:00 a 17:30. DESPATX 202
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València