foto Jose Tomas Vendrell Chirivella
JOSE TOMAS VENDRELL CHIRIVELLA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
(9638) 64792
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 17:00 a 18:00. DESPATX 202 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 17:30. DESPATX 202 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Segon quadrimestre
Dilluns de 15:00 a 17:30. DESPATX 202 FAC. FILOSOFIA I CCEE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València