foto Juan Ramon Gallego Bono
JUAN RAMON GALLEGO BONO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: ECONOMIA APLICADA
Departament: Economia Aplicada
(9638) 28810
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. DESPATX 2P13 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Primer quadrimestre
Dijous de 16:30 a 17:00. DESPATX 2P13 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 14:00. DESPATX 2P13 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València