foto Jorge Saiz Serrano
JORGE SAIZ SERRANO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
Asignatures impartides i modalitats docents
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària IPrácticum
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària IIPrácticum
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària IIIPrácticum
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primàriaTreball fi d'estudis
40519 - Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de geografia i històriaTeòric-Pràctic
40562 - Pràcticum: Especialitat de geografia i històriaPrácticum
42256 - Treball fi de màster: Especialitat de geografia i històriaTreball fi d'estudis
43490 - Investigació en didàctica de les cc. socials: històriaTeoria
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 00:00 a 00:00. 100% TUTORIES ELECTRÒNIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València