foto Juan Francisco Sanz Cervera
JUAN FRANCISCO SANZ CERVERA
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA ORGÀNICA
Departament: Química Orgànica
Despacho en la 5ª planta del edificio F de la Facultad de Química. Horario de tutorías: Martes y Jueves de 10 a 13 (curso 2003-2004).
(9635) 43041
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. 5A PLANTA, BLOC F, FACULTAT DE QUIMICA
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. 5A PLANTA, BLOC F, FACULTAT DE QUIMICA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València