foto Julian Alarte Aleixandre
JULIAN ALARTE ALEIXANDRE
PDI-Asociado/a Unversidad
Àrea de coneixement: ARQUITECTURA I TECNOL. DE COMPUTADORS
Departament: Informàtica