foto Juan Antonio Rodriguez del Pino
JUAN ANTONIO RODRIGUEZ DEL PINO
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9638) 28453
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 14:00. 3D10
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. 3D10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes