foto Juan Carlos Bernabeu Mira
JUAN CARLOS BERNABEU MIRA
PI-Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: Estomatologia
Asignatures impartides i modalitats docents
34715 - Cirurgia bucal - Grau en OdontologiaPràctiques odontologia, Laboratori
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.