foto Juan Ferrera Gonzalez
JUAN FERRERA GONZALEZ
PI Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: Institut de Ciència Molecular (ICMOL)
Asignatures impartides i modalitats docents
33164 - Química de biomolèculesLaboratori
34066 - Química farmacèuticaLaboratori
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.