foto Juan Enrique Selma Beltran
JUAN ENRIQUE SELMA BELTRAN
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Despacho 1P13. Facultad de Economía.
21655
Asignatures impartides i modalitats docents
35802 - Estratègia de màrquetingTeoria
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
36525 - Màrqueting analític i consumidorAula Informàtica
40109 - Direcció de vendesTreballs en grup, Seminaris, Teoria
42048 - Simulació i noves tecnologiesTreballs en grup, Aula Informàtica
44477 - Seminaris de màrquetingTeoria, Tutories
44659 - Ciència de dades en negociTeòric-Pràctic
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València