foto Julian Sanz Hoya
JULIAN SANZ HOYA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
Departament: Història Moderna i Contemporània
83641
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 14:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Primer quadrimestre
Dijous de 12:00 a 13:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Segon quadrimestre
Dimecres de 13:00 a 14:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 13:00. DESPACHO BLASCO IBAÑEZ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València