foto Justo Herrera Gomez
JUSTO HERRERA GOMEZ
PDI-Titular d'Universitat
Vicerector/A
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
(9638) 28722
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 10:00. 1A07
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 10:00. 1P07
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València