foto Julia Victoria Marin Navarro
JULIA VICTORIA MARIN NAVARRO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 43014
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 09:30 a 11:00. 2.11.P1.019 EDIFICIO A - FACULTAD BIOLOGICAS
Anual
Dimecres de 09:30 a 11:00. 2.11.P1.019 EDIFICIO A - FACULTAD BIOLOGICAS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs