foto Jose Vicente Perez Cosin
JOSE VICENTE PEREZ COSIN
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Director/a d' Institut Universitari
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Dirección de contacto: Departament de Treball Social i Serveis Socials Facultat de Ciències Socials Avinguda dels Tarongers, 4-B. 46021-València. Despatx 1P03. E-mail: jose.v.perez@uv.es
(9638) 28182
Biografia

José Vicente Pérez Cosín, treballador social, doctor i llicenciat en sociologia, diplomat en desenvolupament local i màster en gerència de serveis socials. Professor titular d'universitat a la Universitat de València. Ha segut director del departament de Treball Social i Serveis Socials (2011-2017) Es director del Institut Interuniveritari de Desenvolupament Local des de 2022. Docència en dos graus: treball social (investigació, diagnòstic i avaluació; Serveis Socials Comunitaris; Infància i Adolescència) i infermeria (salut i treball social) i en cinq postgraus: benestar social: intervenció familiar; atenció sociosanitària a la dependència; territori i medi ambient i planificació del desenvolupament local; en aquest últim màster ha estat el seu director (2011-2013). La seva experiència investigadora se centra en l'anàlisi de les polítiques públiques en sistemes de benestar (Infància i adolescència, Desenvolupament Comunitari, Envelliment Actiu, etc ...). És investigador sènior de l'àrea de cohesió social de l'Institut Interuniversitari en Desenvolupament Local de la Universitat de València (és investigador principal del grup Serveis Socials Comunitaris); dirigeix ​​tesis doctorals en els programes: "Desenvolupament Local i Cooperació Internacional" i "Ciències Socials". Projectes competitius d'R + D + I europeus i contractes d'investigació. Avaluador expert de l'Agència Nacional Avaluació i Prospectiva i de l'Agència Andalussa de la Ciència. Articles científics en revistes nacionals i internacionals d'impacte, registrades en institucions de prestigi com: ISI-Thomson Reuters, Scopus, Latindex, Redalyc, In-Res, DICE-Cindoc. Llibres i capítols de llibre en editorials d'excel.lència com Thomson-Reuters Aranzadi,Tirant lo Blanc, Lumen-Humanitas, PUV de la Universitat de València; i de prestigi com , Nau Llibres. Avaluador expert en revistes científiques de l'àrea de treball social i serveis socials, desenvolupament local i infermeria. Ha estat Vice-president del primer congrés internacional de l'àrea de treball social. I forma part habitualment de tribunals de tesis doctorals de les universitats espanyoles.

Ha dirigit i defensat, fins avui amb la màxima qualificació, onze tesis doctorals. Ha format a investigadors predoctorals amb finançament públic dels programes predoctorals nacionals (FPU) i autonòmics (Val R + D). Premiat per la Generalitat Valenciana (AVAP) amb el primer premi d'investigació prospectiva. Avaluació positiva de la seva investigació acreditada per la Comissió Nacional Avaluació de la Investigació. Vice-president de la Conferència de Directors i Degans de l'àrea de Treball Social i Serveis Socials de la Universitats Espanyoles (2013-2017).

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 10:30 a 13:00. 1P03
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València