foto Armand Congost Maestre
ARMAND CONGOST MAESTRE
PAS E.T.S. Investigacio
Secció de Proteòmica SCSIE (Servei Central de Supor a la Investigació Experimental) Edifici Jeroni Muñoz 46100 - Burjassot
96 35 43235 (D)
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.