foto Parisa Khodayar Pardo
PARISA KHODAYAR PARDO
PDI Associat/Da Assistencial Ciencies Salut
Àrea de coneixement: PEDIATRIA
Departament: Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
Asignatures impartides i modalitats docents
33956 - Nutrició infantilAula Informàtica
34488 - Pediatria IPrácticum, Seminaris
34489 - Pediatria IIPrácticum, Seminaris
34491 - Pràctiques tuteladesPrácticum
34709 - Patologia mèdica general i pediatriaPràctiques
36321 - Urgències pediàtriquesTeoria
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.