foto Maria Labarta Postigo
MARIA LABARTA POSTIGO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ALEMANYA
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya
(9639) 83587
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPATX 2F08 F.ECONOMIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València