foto Maria Luisa Atienza Navarro
MARIA LUISA ATIENZA NAVARRO
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
21810
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 11:00 a 12:30. DESPATX 2E04
Anual
Dimarts de 12:30 a 14:00. DESPATX 2E04
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Conferències i Ponències
Projectes
Tesis, tesines i treballs