foto Laura Garcia Raga
LAURA GARCIA RAGA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:15 a 14:15. DESPATX 413 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 11:30. DESPATX 413 FAC. FILOSOFIA I CCEE
Segon quadrimestre
Divendres de 11:30 a 12:30. DESPATX 413 FAC. FILOSOFIA I CCEE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València