foto Laura Monsalve Lorente
LAURA MONSALVE LORENTE
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
Departamento de Didáctica y Organización Escolar email: laura.monsalve@uv.es Teléfono: 963983715
(9638) 83715
Asignatures impartides i modalitats docents
33602 - Organització i direcció de centresTeòric-Pràctic
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària IPrácticum
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària IIPrácticum
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària IIIPrácticum
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primàriaTreball fi d'estudis
33705 - Investigació, desenvolupament i innovació del currículumTeòric-Pràctic
33741 - Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatiusPrácticum
33742 - Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatiusPrácticum
33743 - Treball fi de grau en PedagogiaTreball fi d'estudis
44547 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dilluns de 00:00 a 00:00. TUTORIA 100% TELEMÀTICA (TELÈFON: 963983715)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València