foto Laura Monsalve Lorente
LAURA MONSALVE LORENTE
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
Departamento de Didáctica y Organización Escolar email: laura.monsalve@uv.es Teléfono: 963983715
(9638) 83715
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Tutories
Anual
Divendres de 00:00 a 00:00. LLICÈNCIA D’ESTUDIS A UNA ALTRA UNIVERSITAT DURANT TOT EL CURS
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.