foto Lucia Bernad Segarra
LUCIA BERNAD SEGARRA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET ROMÀ
Departament: Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat
(9638) 28149
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 10:30. 1A01
Primer quadrimestre
Divendres de 09:00 a 10:30. 1A01
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:30 a 12:30. 1A01
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València