foto Juan Martinez de Lejarza Esparducer
JUAN MARTINEZ DE LEJARZA ESPARDUCER
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: MÈTODES QUANTIT. PER L'ECON. I L'EMPRE.
Departament: Economia Aplicada
(9638) 28561
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 17:00 a 18:30. DESPACHO 2E12 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA
Primer quadrimestre
Dijous de 18:30 a 20:00. DESPACHO 2E12 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPATX 2E12 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València