foto Luis Fco Granero Macia
LUIS FCO GRANERO MACIA
PDI Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 43329
Asignatures impartides i modalitats docents
34081 - Biofarmàcia i farmacocinèticaLaboratori, Teoria
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimarts de 12:00 a 13:30. DESPATX 2.26
Anual
Dijous de 12:00 a 13:30. DESPATX 2.26
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.