foto Nuria Llaguerri Pubill
NURIA LLAGUERRI PUBILL
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: FILOLOGIA LLATINA
Departament: Filologia Clàssica
963864712
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 17:00 a 18:30. DESPATX 52 DEPT. DE FILOLOGIA CLÀSSICA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València