foto Santiago Vicente Llavata
SANTIAGO VICENTE LLAVATA
PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau
Àrea de coneixement: LLENGUA ESPANYOLA
Departament: Filologia Espanyola
Dpto. de Filología Española Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Universitat de València Despacho 22 (3ª planta) Avda. Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia Teléfono: (96)1625523
25523
Biografia

Santiago Vicente Llavata és Professor Titular d'Universitat en el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València. És llicenciat en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana per la Universitat de València, i doctor en Filologia Hispànica (2010) per la mateixa Universitat amb la tesis Estudio histórico de la fraseología en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza, dirigida per la Dra. M.ª Teresa Echenique Elizondo. Fou adjudicatari en tres edicions consecutives (2004, 2005 i 2006) d'una beca de lexicografia, terminologia i toponomàstica en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. A part d'aquesta formació filològica, s'ha especialitzat en el camp de la didàctica de la llengua i la literatura amb la realització d'un Màster Universitari d'Investigació en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat de Barcelona.

Anteriorment a la seua activitat professional actual, va accedir per oposició en 2007 (funcionari de carrera [BOE 10.11.2008]) al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari i Batxillerat en l'especialitat de Llengua castellana i Literatura, i va desplegar l'activitat docent en diferents centres educatius de Mallorca i València. De forma simultània a la seua labor en l'ensenyament secundari, va treballar com a professor associat en el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la Universitat de les Illes Balears (2010-2011), així com en els departaments de Filologia Espanyola (2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 i 2017-2018) i de Didàctica de la Llengua i la Literatura (2014-2015 i 2015-2016) de la Universitat de València. Des del curs 2019-2020 participa en un grup consolidat d'innovació docent de caràcter interdisciplinar Ampliant diversitats a través de GRUPal, desenvolupat a la Universitat de València.

Forma part del grupo de investigación UV HISLEDIA (Historia e historiografía de la lengua castellana en su diacronía [GIUV2013-080]), dirigit des de la seua fundació per la Dra. M.ª Teresa Echenique Elizondo, i actualment, dirigit per la Dra. María José Martínez Alcalde, en el marc del qual ha participat en diversos projectes d'investigació competitius (vegeu, mes avall, l'apartat referit a projectes). Un dels resultats científics més rellevants del grup HISLEDIA és l'elaboració de l'obra lexicogràfica DHISFRAES. Diccionario histórico-fraseológico del español. Tarea lexicográfica del siglo XXI. Combinaciones de carácter locucional prepositivo y adverbial. MUESTRA ARQUETÍPICA (Peter Lang, 2021). En el marc d'aquest grup científic, ha participat en multitud de congressos i foros acadèmics d'àmbito nacional i internacional (Espanya, Alemanya, França, Israel, Perú, Itàlia, Portugal, etc.), tant mitjançant comunicacions orals com a través de ponències per invitació. Ha format part també del Comité Organitzador de diferents iniciatives científiques (jornades i congressos) promoguts pel grup HISLEDIA, com el recent XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, celebrat a València l'abril de 2022. Ha realitzat estades docents i d'investigació en Hogeschool Van Utrecht (Holanda, 2001), en la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italia, 2019) i en Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Italia, 2019).

És autor únic de la monografia Estudio de las locuciones en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza (marqués de Santillana). Hacia una fraseología histórica del español (Universitat de València, 2011), i coautor, junt amb Francisco P. Pla Colomer, del llibre La materia de Troya en la Edad Media hispánica. Historia textual y codificación fraseológica (Iberoamericana/Vervuert, 2020). A més, va participar com a redactor en l'elaboració del Diccionari de sinònims, antònims i idees afins (Edicions Bromera, 2007). La seua producció científica es completa amb la publicació d'articles i ressenyes en diferents revistes d'alt impacte (Revista de Filología Románica, Revista de Literatura Medieval, Vox Romanica, Nueva Revista de Filología Hispánica, Zeitschrift für Romanische Philologie, Verba: Anuario galego de Filoloxía, Romanische Forschungen, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación o Anuario de Estudios Filológicos, entre d'altres), així com de capítols de llibre en editorials d'excel·lència (Cilengua, CSIC, Tirant Lo Blanch, Peter Lang, etc.). Manté també una activitat regular com a avaluador extern en diferents revistes científiques d'Espanya, Xile, Mèxic, Costa-Rica i Polònia.

Les seues línies nuclears d'investigació són:

  • La història de la llengua espanyola en contacte amb les altres llengües i modalidats lingüístiques peninsulars (amb una incidència especial en els dominis de loccità, català i aragonés).
  • La fraseologia i fraseografia històriques.
  • La paremiologia i paremiografia històriques.
  • La lexicologia i la lexicografia històriques.
  • L'estudi filològic integral de l'obra de don Íñigo López de Mendoza (marqués de Santillana) en el marc ampli de la literatura medieval hispànica.

Quant a la gestió universitària, ha estat coordinador de la Unitat Docent de Llengua Espanyola, així com coordinador de primer curs del Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seus Literatures durant tres cursos consecutius (2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022). Actualment és especialista de la matèria de Castellà: llengua i literatura II per a les proves de l'EVAU, així com responsable de matèria de Castellà per a les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 19:00 a 20:30. DESPACHO 22 (CONCERTAR CITA PREVIA)
Segon quadrimestre
Dimarts de 19:00 a 20:30. DESPACHO 22 (CONCERTAR CITA PREVIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes