foto Salvador Monros Llistar
SALVADOR MONROS LLISTAR
PDI-Substitut/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació